March 18, 2024
ScholarOne - Negative Affect and Team Innovation: The Nonlinear Moderating Role of Te...
Ping Wang, Xiaojie Zhang, Xijian Quan, et al.