Advance
Preprints are early versions of research articles that have not been peer reviewed. They should not be regarded as conclusive and should not be reported in news media as established information.
Empricial Analysis...doc (133 kB)

EMPIRICAL ANALYSIS OF RENEWABLE ENERGY, PM2.5 AND ECONOMIC GROWTH IN OECD COUNTRIES

Download (133 kB)
preprint
posted on 2021-09-21, 22:24 authored by Rıdvan Karacan

In this study, using OECD Countries 2000-2019 annual data, renewable energy in the OECD Countries (Particulate Matter) PM2.5[1] and economic growth. With the work, it is hoped that the contribution of renewable energies to economic growth by acting on the fact that renewable energy can reduce costs and air pollution. For analyzes, It was used "Johansen Cointegration Test" and "Error Correction Model". According to this; there was a positive relationship between economic growth and renewable energy and a long-term negative relationship between PM2.5.[1] PM, hava kirliliği için yaygın bir proxy göstergesidir. Diğer kirleticilerden daha fazla insanı etkiler. PM'nin ana bileşenleri sülfat, nitratlar, amonyak, sodyum klorür, siyah karbon, mineral tozu ve sudur. Havada asılı duran organik ve inorganik maddelerin katı ve sıvı parçacıklarının karmaşık bir karışımından oluşur. 10 mikron veya daha küçük çaplı partiküller (≤ PM10) akciğerlerin derinliklerine nüfuz edebilir ve yerleşebilirken, sağlığa daha fazla zarar veren partiküller 2,5 mikron veya daha küçük (≤ PM2.5)çaplı partiküllerdir. PM2.5 akciğer bariyerini geçebilir ve kan sistemine girebilir. Parçacıklara kronik maruziyet, kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıklarının yanı sıra akciğer kanseri geliştirme riskine katkıda bulunur (WHO, 2020).

History

Declaration of conflicts of interest

No Conflicts of Interest.

Corresponding author email

karacanr@gmail.com

Lead author country

  • Turkey

Lead author institution

Kocaeli University

Human Participants

  • No

Comments (1)

Log in to write your comment here...

Agreed terms and conditions name style

Usage metrics

    Advance: Social Sciences & Humanities

    Licence

    Exports